Gateway XTC Match Winners 2019

01-13-19    
No Match    
     
02-10-19    
Randy Erickson 483-14 NMC Winner
Paul Dougherty 251-03 JCG A
     
No Match    
     
04-14-19    
Frank Cernese 489-17 NMC Winner
Bob  Hathcox 270-03 JCG A Winner
     
05-12-19    
Terry Pitts 484-22 NMC Winner
     
06-09-19    
Randy Erickson 481-14 NMC Winner
Robert Hathcox 280-04 JCG A Winner
     
07-14-19    
Randy Erickson 481-10 NMC Winner
Bob Hathcox 280-02 JCG A Winner
     
08-11-19    
Robert Hathcox 278-05 JCG A Winner
Andre Freedy 467-08 NMC Winner